Objavovanie jazyka Prírody s lektorom Tomášom Fodorom

17.7.2021 • Limbach

Pozývame vás na deň zasvätený spojeniu s Sebou a s Prírodou.

V pokoji a bez náhlenia vás prevedieme krásami šamanskej cesty, prepojíme sa s prírodou, s jej darmi a kúzlami . Zakúsime, čo všetko je možné načerpať a priniesť si do svojho každodenného života.

Budeme pracovať s šamanskými technikami, s telom, s živlami. Naučíme sa prijímať aj dávať, nájsť rovnováhu v harmónii plynutia. Požiadame o pomoc a vedenie prírodné bytosti s vďačnosťou a láskou vzdáme hold matke Zemi.


"Zmyslové vnímanie je jemnou sieťou, ktorá nadväzuje naše oddelené
nervové systémy na miestny ekosystém. " (David Abram)

Praktický workshop inšpirovaný knihami Davida Abrama, na ktorom budeme objavovať zabudnuté spôsoby vnímania Prírody. Seminár je praktický, cvičenia budú prebiehať priamo v krajine Malých Karpát.

V skupine aj samostatne budeme komunikovať, prekladať a zdieľať jej odkazy. Budeme sa učiť taký spôsob vyjadrovania, ktorý podporuje vedomé zapojenie našich zmyslov do okolitého prostredia. Jazyk, ktorý nevytyčuje hranice medzi ľudským a mimo-ľudským svetom, ale ktorý je rovnako živý ako krajina, ktorú opisuje. Budeme objavovať taký spôsob vyjadrovania, ktorý naše vnímanie krajiny nezachytí, ale skôr pomôže nášmu vedomiu nasledovať jej premeny.V priamej skúsenosti je prírodný svet zažívaný ako "vnímajúci, pozorný a
pozorujúci ". Keď priznáme nášmu okoliu vnímavosť, naše vlastné vnímanie fyzického prostredia sa mení. Vtáky, stromy, dokonca aj rieky a kamenie začnú vystupovať ako živé, komunikujúce bytosti. Pozorovanie rastlín, vnímanie, ako nás obklopuje a prestupuje nebo, sledovanie mravčích chodníčkov, dotýkanie sa kameňov či rozprávanie príbehov. Sú to veci tak jednoduché a skromné, a pritom zásadne utvárajúce naše vnímanie miesta, vo ktorom žijeme.

Ľudia sú prispôsobení pre vzťah. Oči, pokožka, jazyk, uši a nozdry - to všetko sú brány, ktorými naše telo prijíma výživu. Táto krajina hlasov, operené a parohaté telá, voľne plynúce prúdy - tieto dýchajúce tvary sú našou rodinou, bytosťami, s ktorými sme spojení, s ktorými bojujeme, trpíme aj oslavujeme. Po väčšinu existencie nášho ľudského druhu sme udržiavali vzťahy s každým aspektom zmyslového prostredia, vzájomne si vymieňali možnosti s každou premenlivou formou, s každou povrchovou textúrou a chvejúcou sa entitou, na ktorú sme sa zamerali. (David Abram)

Celistvé vnímanie Príriody ma naplňuje dvojakým údivom - údivom zo stretnutia s iným než ľudským svetom aj údivom nad tým, ako môžeme tak vytrvalo tento svet prehliadať a vďaka tejto neprozreteľnosti poškodzovať.

Program:

Sobota
10:00 - 13:30 Dopoludňajší program
13:30 - 14:30 Obed v reštaurácii
15:30 - 18:00 Odpoludňajší program

Čo si vziať so sebou?
Pohodlné oblečenie pre pohyb vonku aj vo vnútri, karimatku, šatku na oči a čelovku.

Cena:
39 eur

Lektor:

Tomáš Fodor. Dlhodobo študuje šamanizmus u Johna Starwater Hawkena. Pracuje ako lektor a terapeut, venuje sa riešeniu vnútorných konfliktov a psychosomatických problémov, špecializuje sa na traumy z obdobia pôrodu a ranného detstva

Ďaľšie informácie na 0948189933 alebo lglejtekova@gmail.com.

POČET ÚČASTNÍKOV JE OBMEDZENÝ NA 10. Doporučujeme sa prihlásiť čo najskôr - pomocou tohoto formulára: