Druidsko-šamanská cesta v Malých Karpatoch s Luciou Jasnou a Klárinkou Lesní

***Zažite návrat ku koreňom v náručí prírody*** 

Na čo sa môžete tešiť:

 •  prácu so silovými kameňmi (Menhimi)
 •  rituál očisty
 •  zdieľací kruh
 • druiské cvičenia
 • napojenie na bytosti lesa
 • spanie v lese 
 • cermónia s indiánskymi medicínami ´Rapé´a ´Sananga´
 • hru na šamanské nástroje pri ohníku 
 • a ďalšie

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na dobrodružstvo a sebapoznanie s liečivými komplexmi na silových miestach. Tento očistný a zároveň nabíjajúci deň povedú dve sestry, ktoré sa stretli a spojili svoje poznanie. Objavujeme, že Druid i Šaman majú mnoho spoločného a vnímame v sebe obe skúsenosti duše, ktoré sa prelínajú a zároveň dopĺňajú svojimi esenciami cudzokrajných medicín a miestnej tradície. 

S úctou a láskou vás prosíme bytosti tohto miesta, veďte nás na našej ceste
S úctou a láskou vás prosíme bytosti tohto miesta, veďte nás na našej ceste

Sprievodkyňa Lucia Jasna praktikuje už 5 rokov meditácie na energetických silových miestach,  Klárinka Lesní  navštevuje Druidskú školu vo výcvikovom priestore menhirových komplexov Čechách  2. rokom. 


Môžete sa tešiť na krásny pobyt v prírode s výbornou dostupnosťou pre deti aj dospelých. Zároveň sú to miesta v utajení pred bežnými turistami (mimo turistických chodníkov), ktoré nadobúdajú pocit, že sme sa ocitli mimo hluku a šumu civilizácie. Kamenné ceremoniálne miesta našich predkov sú ako stvorené k navodeniu vnútorných prežitkov, na liečenie a znovuzrodenie do potenciálu slobodnej bytosti, ktorá si tvorí svoju realitu. Naladíme sa na prírodu, jej dary, bytosti a posolstvá vekov uchované pradávnou civilizáciou na liečivých menhiroch. 

Pomáháme k uvedomění si sebe sama vzájemným zrcadlením bez soudů. 

S pomocí vhedů a sdilení pocitů vyjevených na silových místech společne spějeme k vyrovnanosti a sjednocení. ´

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                               Klarinka Lesní

Cesta je vhodná na harmonizáciu párov..tu si Jurko a Maťa naciťujú mužsko-ženskú energiu stromov
Cesta je vhodná na harmonizáciu párov..tu si Jurko a Maťa naciťujú mužsko-ženskú energiu stromov

Kto to boli Druidi ? Z čoho vychádza ich učenie?


Materiál na naštudovanie histórie nájdete nižšie na stránke. My si ukážeme praktické cvičenia ukotvovania sa v časopriestore, vystredenie svojej bytosti v nekonečne, ochranné plášte, napojenie na centrálne plejádske slnko a základ učenia podľa druidskej widy a druidské cvičenia (druidské pozdravy atď) . Samozrejme počas cesty sú vítané doplňujúce otázky, rozhovory, zdieľanie skúseností a pod. 


Predvedieme a naučíte sa aj cvičenie na ukotvenie mužského a ženského princípu a prepojenie týchto princípov podľa egyptských mystérií, čo predstavuje napojenie Isis a Osiris (mužskej a ženskej) ochrannej energie. 


Budeme používať hudobné nástroje na vzývanie miestnych síl a živlov hudobnými nástrojmi a spoločným Ómovaním a spevom. 

Pochod lesom v cca rádiuse okolo 5km okolo bodu stretnutia, dokopy okolo 7-10 km chôdze, vhodné aj pre tehotné ženy a malé deti. 

Pri západe slnka bude možnosť zúčastniť sa ceremónie s indiánskou medicínou Rapé (dobrovoľné) na poslednom silovom mieste Kamenné tváre nad Horárňou. Rapé je hnedý prášok, hlavnou zložkou je Mapacho (tabak) s prímesou rôznych byliniek atď. Čistí detoxikuje fyzické aj emočné telo, napája nás na prírodu a živly, umoľnuje priechod myšlienok, sprítomňuje, harmonizuje, otvára nás liečeniu a napája nás na nás samých a svoje poslanie na tejto zemi Gayi. Viac o Rapé nižšie..Ceremóniou sprevádzajú obe lektorky, účastníci sa po vyčistení regenerujú a načerpávajú energiu na kameňoch. 


Po ceremónii sa spraví miesto na spanie na lúke nad kameňmi, založí sa oheň, pokračuje sa v cere, opeká sa pri ohníčku, spieva sa a debatuje o celom dni. 


Ranná druidská rozcvička, Isis a Osiris cvičenie pre nastolenie rovnováhy (mužko-ženská energia), druidské widy. Návšteva horného menhiru v tvare ihlanu, ranné liečenie na kameňoch, odchod domov. 


Komunikácia s bytosťami na silových miestach


Súčasťou druidsko-šamanskej cesty  je aj komunikácia s bytosťami lesa, ktoré sa nachádzajú na silových miestach. Napojí a meditáciou sprevádza Lucia Jasna. Prostredníctvom vnímania a napojenia sa na tieto bytosti, budete môcť lepšie komunikovať v tzv. strednom svete (náš svet ale zahŕňa aj bájne bytosti ako čarodejníkov, čarodejnice, slovanských bohov = majstrov, silové zvieratá, zvieratá učiteľov, víly, škriatkov a podobne..). Tieto bytosti nám zvyčajne dávajú úlohy na splnenie alebo im môžeme dávať otázky. Prostredníctvom týchto úloh a otázok, prichádza tzv. sebaspoznávanie (lekcie, naše strachy, limity,hranice a pod. ). Na niektorých miestach sa nachádzajú aj majstri - šamani - tí nám zvyknú ukazovať ako sa vecí naozaj majú - aká je naša vnútorná pravda. To budeme potom musieť už prijať a spracovať sami v sebe. 


Ako som to naučila..

V auguste 2021 som absolvovala šamanskú cestu, alebo ak chcete ´Vision Quest´, čo je indiánska technika sebaspoznávania. Človek vyjde zo svojej komfortnej zóny, zbalí si ruksak a vydá sa sám na cestu. Väčšina z nás pozná pojdem ´Púť Santiago de Compostella. ´ Ja som sa vybrala z môjho bytu v Krasňanoch do Malých Karpát. Mojim zámerom bolo, lepšie sa spojiť s kamennými silovými miestami, tak aby som vedela telepaticky prenášať informácie v nich uložené.  Prešla som až do Modry, trvalo to 4 noci a 3 dni..cez kopce,nie podľa mapy ale podľa vnútorného hlasu, srniek a vtákov, ktoré mi ukazovali cestu..spala som v lese v úplnej samote len s  mojou fenkou Borkou. 

Ako jeden príklad komunikácie s bytosťou lesa vám dám jeden príklad. Jedeň deň som sa nechala som viesť svojím silovým zvieraťom jeleňom Huforom.  Šla som stráňavami cez les naozaj príkrymi chodníčkami, nebolo to veru nič moc. :D Moje srdce však poskočilo, našla obrovský kameň v tvare domu! Hneď som si pomyslela: Tak tu určite kedysi býval čarodejník!! Nebola tak veru žiadna normálna ľuďmi vychodená cestička. Miesto som niekoľkokrát obišla, zaujímavým faktom bolo, že dom rozdeľovali dve cik-cakové pukliny na jeho prednej strane a dokonca bol chránený kamenným človekom urobeným múrom.

Prečo a kto ho tam postavil?-hneď sa mi v mysli rojili otázky.  Pripomínam, že kameň sa nachádzal vo veľmi príkrom kopci, ďaleko od ľudských chodníčkov. Sadla som si teda na najvyššie miesto, zavrela oči a spýtala sa: ´Kto sa nachádza na tomto mieste? Zjavila sa mi mužská postava s dlhými šedivými vlasmi a bradou, v čiernom dlhom kabáte, špicatou čiernou čapicou a s čarodejníckou palicou v ruke. Ďalšími otázkami som získala odpovede. Je tu čarodejník (jeho energia), bol alebo stále je uveznený vo svojom skamenenom dome. Jeho úlohou bolo starať sa o krajinu (bolo to v okolí Medených Hámrov). Všimla som si, že voda v tomto kraji vyschla, výrub bol celkom značný a neskôr som sa od domácich dozvedela, že to tu ide dolu vodou...

Spýtala som sa ho, ako ho môžem oslobodiť. Vtom s mi zjavil znak v tvare pentagramu na kameni. Vnútorným hlasom som počula odpoveď. Mala som nájsť na skale kameň v tvare pentagramu, priložiť svoju ruku a požiadať o jeho oslobodenie. Skala bola však 4m vysoká a ja som vedela, že keď ho budem chcieť nájsť, budem musieť loziť po pukline. Veľmi som sa bála,pretože viem, že mám slabé ruky a nikdy som neliezla, bojím sa totiž výšok..Ale čo už, úloha je úloha a ja som si veľmi želala vyslobodiť ho. Skúšala som teda loziť, prvý ťarbavý pokus, potom ďalšíe a ďalšie..

Liezla som stále vyššie na skalu ale bála som sa pádu..vedela som, že mám krátke nohy a úple hore to nedám..zúfalstvo, sklamanie..alebo len prílišné očakávania na seba samú?? Rojili sa mi myšlienky..rozhodla som sa, že to ešte poslednýkrát predsalen skúsim. Ako som liezla a naťahovala sa na posledný stupienok, priznala som si, že už by som išla cez svoju hranicu a mohla by som si ublížiť..spomenula som si na priateľove slová: ´Vráť sa celá, prosím ťa.´

Niečo ma ťahalo pozrieť sa doľava (opačne ako som chcela liezť a v tom môj zrak spočinul na kameni v tvare pentagramu, ktorý som nemohla z iného ulha zazrieť. Bol presne na dosah mojej do diaľky natiahnutej ruky!!! Dotkla som sa ho, vyslovila zbožné prianie o oslobodenie čarodejníka, tak aby sa mohol znova starať o krajinu a s úlavou som zišla naspať. Vrátila som sa hore na kameň a moju tvár zaplavili slzy radosťi. Okrem toho, že som zvládla úlohu naučila som sa veľa o sebe, svojich strachoch a svojich hraniciach a prílišných očakávaniach na seba aj na druhých. Všetko je len vec uhla pohĺadu. Odvtedy som na seba jemnejšia, milšia, nedávam si tak náročné úlohy a chválim seba aj ostatných za každú snahu urobiť niečo dobré. :)


Bytostí v lese je naozaj veľa a čakajú kým ich svojim vnútorným zrakom a fantáziou objavíme. Vrátime sa tak do detského sveta, kedy bolo všetko možné. Rozprávky už dávno nie sú iba pre deti. Rozprávky sú na to, aby sa dospelí vrátili k svojej pravej podstate. Verím, že na tieto bytosti sa vie napojiť naozaj každý a zažívať tak momenty sebauvedomenia, sebaspoznávania a preniesť ich tak do bežného života ihneď, pretože tým, že plníme úlohu si prenášame tieto poznatky do bežného pre nás reálneho života. 


Dom čarodejníka na príkrom svahu nad dedinou Medené Hámre, staral sa o miestnu krajinu a jej ekosystém ale bol uveznený..
Dom čarodejníka na príkrom svahu nad dedinou Medené Hámre, staral sa o miestnu krajinu a jej ekosystém ale bol uveznený..
Mala som na skale nájsť kameň v tvare pentagramu..videla som ho najskôr vo vízii a potom aj ako indíciu na verchole skaly
Mala som na skale nájsť kameň v tvare pentagramu..videla som ho najskôr vo vízii a potom aj ako indíciu na verchole skaly
Lezením po pukline som objavila kameň, mala som sa ho dotknúť a prosiť o oslobodenie..pri tom som zažila žážitok pravého Ja
Lezením po pukline som objavila kameň, mala som sa ho dotknúť a prosiť o oslobodenie..pri tom som zažila žážitok pravého Ja


Približný harmonogram: (časy sa môžu meniť v závislosti od veľkosti skupiny)


Sobota: 

10:00 - 11:00     Uvítací a zoznamovací kruh

11:00-13:00       Rituál očistenia sa pred vstupom do lesa (posvätného priestoru)

13:00- 18:00     Hlavná časť programu: putovanie lesom a očistné techniky na silových miestach

19:00- 21:00     Ceremónia Rapé

21:00 - ráno    Zdieľanie pri ohníku, bubnovačka, opekanie večere

Nedeľa:

8:00-9:00        Raňajky

9:00 - 11:00     Druidská rozcvička, cvičenie Isis a Osiris

11:00 - 15:00   Návšteva silového miesta Kamenné tváre

15:00 - 16:00  Záverečný kruh pri bufete pod Horárňou Krasňany


Navštívime  niekoľko kamenných zoskupení  a  2 studničky rozmiestnených po lese nad Račou - Bratislava. Nejde o náročné šľapanie ale pripravte sa na chodenie do mierneho kopca ale zvládnu to aj ne-turisti. Budeme pracovať s dychom, tak aby to zvládli aj pomalší jedinci. Prípadne sa rozdelíme na pomalšiu a rýchlejšiu skupinku. :) Veľa času strávime priamo na liečivých kameňoch v rôznych oddychových (meditačných či liečebných polohách).  Časy presunov budeme prispôsobovať potrebám kruhu, nebudeme sa ponáhľať. Na mehniry vás budeme púšťať v menších skupinkách, tak aby sme rešpektovali liečivý proces v tichosti. Jedlo si zoberte prosím vlastné. Prosím v predvečer očistného dňa ani na mieste nepožívajte žiadne alkoholické nápoje. 


Čo si so sebou priniesť?

 • karimatku, spacák, stan, celtu alebo hamaku v prípade, že chcete prespať (veci si necháme počas aktívnej časti programu v aute),
 • prosím oblečte si pohodlné oblečenie prírodného materiálu (nešuštivé aby sme sa nerušili ) + pršiplášť v prípade dažďa, teplé veci na prezlečenie, náhradné topánky v prípade, že by malo pršať), 
 • ľahké ale výživné jedlo na obed, malý zdravý snack (ovocie, zelenina..) zabalené v papierových alebo textilných nie mikroténových sáčkoch,
 • obľúbené talizmany na nabíjanie na kameňoch a v studničkách, 
 • dostatok vody (budeme dopĺňať v studničkách - pitná voda),
 • zošit a písacie potreby, 
 • obetiny (vydymovadlá, sušené kvetiny),
 • hudobné nástroje k ohňu.
 • vreckovky papierové alebo textilné (pre ceremóniu rapé)

Veľmi sa tešíme, že vás môžeme sprevádzať touto úžasnou medicínou, ktorú obe poznáme a používame už nejaký čas na čistenie, harmonizáciu, otvorenie sa prítomnému okami. Medicína nespôsobuje psychotropné stavy ale má transformačný potenciál. Prepája skupinu, vytvára úžasnú atmosféru spojenie a podpory v kolektíve. Čas trvania ceremónie pre jedného človek je cca 30min. Súčasťou rituálu je aromaterapia s esenciálnmi olejmi DoTerra.

Viac o Ceremónii s ´Rapé sa dozviete TU


Cena: 133 EUR

Prihlasovanie  pomocou  formulára na konci tejto stránky. Záloha 33 EUR.

Zľava 33EUR, pre opakujúcich účastníkov. 


Očistný vydymovací rituál pred vstupom do lesa
Očistný vydymovací rituál pred vstupom do lesa

O Druidoch k naštudovaniu...

Odporúčame si vypočujť  rozhovor so Zbyňkom Konstrunom zakladateľom druidskej školy v ČR, prípadne si zakúpte a prečítajte jeho knihu nielen o druidoch  ´2012 a dál.´ Ďalej vám ponúkame podcast s českými druidkami a  PDF dokument o Druidoch na stiahnutie.  

K zakúpeniu v Martinuse https://www.martinus.sk/?uItem=183155 alebo v iných kníhkupectvách. 

Stiahnite si PDF ´CELTIK - ENERGIE DRUIDŮ´s informáciami o Druidoch, zdroj: https://www.aladins.cz/


Miesto Stretnutia: Včelia lúka, Areál pod Horáreňou Krasňany, Pekná cesta

Konečná zastávka autobusu 154. Na mieste je bufet, detské preliezky a nad nimi sa nachádza Včelia lúka, tam vás budeme čakať v kruhu. Na miesto premáva MHD autobus 154, električka č. 3 na zastávku Pekná cesta alebo môžte pohodlne zaparkovať autom. Avšak ak pôjdete autom, tak šetrite životné prostredie a zaparkujte radšej pri Lidli alebo naplňte kapacitu vášho auta. Ďakujeme.

V prípade zlého počasia sa akcia preloží na iný dátum (iba ak by naozaj celý predošlý deň v kuse pršalo, nie v prípade občasných prehánok).


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel číslo 0948 18 99 33 alebo mailom na lglejtekova@gmail.com. Taktiež nám prosím dajte vedieť, v prípade, že by ste meškali.  Budeme vás čakať. 

 


Chcem sa pridať na Šamansko-Druidské dobrodružstvo! 

Vyplňte prosím tento prihlasovací formulár.

+ zašlite nám zálohu 33 EUR na číslo účtu: SK05 0200 0000 00380243 2255.

Zľava 33 EUR pre opakujúcich účastníkov, tj. 100 EUR. 

My vám obratom registráciu potvrdíme. 

Referencie:

´Na cestu sme išli spolu s priateľom a už od privítania Luckou a Klarinkou sme sa cítili naozaj príjemne a ako medzi priateľmi, ktorí sa už dlho poznajú :) dievčatá nás krásne sprevádzali počas celého dňa po silových kamenných miestach, kde sme naozaj mohli pocítiť energiu, ktorá pracovala ako s miestom, tak aj s nami samými. Lucka a Klarinka nám vždy odpovedali na všetko co nás zaujímalo a samozrejme aj sami rozprávali mnoho zaujímavých vecí, ktoré nám rozširovali obzory. Nakoniec sme absolvovali rapé ceremónie (až na mňa, keďže som tehotná, ja som absolvovala očistnu bez rapé :) ), ale už len to, že som tam bola a ta energia, ktorú to so sebou nieslo, hybala celým priestorom a nami, čo sa nakoniec odrazilo aj na spontannom použití nástrojov a spevu počas ceremónie každého zo skupiny. Nakoniec sme to zakončili zapálením ohňa a spaním pod hviezdami. Bol to skvelý a obohacujuci zážitok, na ktorý nezabudneme ❤️´

Maťa a Jurko


´Druidska cesta bola super, pocitila som silu energie z prirody a prepojenie so zemou pri lezani a sedeni na kamenoch a na zemi. Pri ceremoniali s rape sa mi vycistila mysel. Citila som aj pozitivny vplyv energie medzi ostatnymi zucastnenymi. Noc pod širakom som zazila prvy krat, vobec som nemala strach, samozrejme bola som predtym stanovat ale tentokrat to bol magicky zazitok a citila som sa byt prepojena s prirodou, citila som ako cerpam z nej energiu. Stretnutie s ludmi ktori sú na rovnakej ceste ma takisto inspirovalo dalej kracat touto cestou a prehlbovat moje poznanie a citim, ze je to ta spravna cesta v zivote, moja cesta💗´

Miriam

Tešíme sa na Vás!

Fotky z minulých ciest